Monday, November 30, 2009

Хувиа бүү хичээ

Амжилтын үнэлгээг лидер хүн ямагт бусадтай хуваалцах буюу бусдад тэр чигээр нь өгдөг.
Өрөөл бусдын ажил хэрэг, амьдрал ахуй нь элдэв бэрхшээлгүй сайхан байг гэсэндээ хамаг цагаа бусдын төлөө зориулна.
Юм бүхнийг тэр бусадтай хуваалцах боловч буруу хэргийг хэнтэй ч үл хуваалцана.
Жинхэнэ лидер хүн буруу хэргийг өөртөө хүлээж, өөр хэн нэгэнтэй хариуцлагыг хувааж үүрэх талаар хэзээ ч боддоггүй.


Өрөөл бусдын сайн сайхныг бодож байгаа хүн өөрийнхөө сайн сайхан байдлыг нэгэнт олсон байдаг.


Күнз

No comments: