Sunday, November 22, 2009

Хүндэтгэлийг ол

Өрөөл бусдаас, дээд болон доод албан тушаалтнуудаас ер нь хамт ажилладаг хэн бүхнээс хүндэтгэлийг нь хүртэнэ гэдэг лидер болохын төлөө тэмүүлж байгаа хүнд хамгийн чухал. Өрсөлдөгчдөөсөө болон өөртэйгөө ижил бизнес эрхэлдэг хүмүүсийн хүндэтгэлийг хүртэх нь ч бас чухал.
Шударга, өрсөлдөөнч чанарыг тань үнэлсэн хүнд бол таны ажлын хамгийн чухал суурь гэдгийг ямагт санаж байх хэрэгтэй.
Хэрэв хүмүүс таныг хүндэлж бас хайрладаг бол та өөрийгөө жинхэнэ, лидер болсон гэдэгтээ итгэлтэй байж болно. Хэрэв эдгээрээс ганцыг нь л хүртье гэвэл хүндэтгэлийг нь хүртэх хэрэгтэй.

Өрөөл бусдаар хүндлүүлье гэвэл өөрийгөө хүндэл.


Балтасар Грациан

No comments: