Sunday, November 29, 2009

Уолтерийн хууль

Тамхи, түүдгийн утаа нүдэнд орох нь таны утаанд дасах чадвартай шууд хамааралтай байдаг.

No comments: