Monday, November 16, 2009

Шинэ мэдээллээс бүү хоцор

Лидерүүд сүүлийн үеийн шинэ технологи, шинэ бүтээгдэхүүний талаар цаг алдалгүй мэдэж, ашигладаг.
Өөрийн компаний дотор цаашлаад улс орны дотор бүр дэлхий даяар хандлага хаашаа чиглэж байгааг алдалгүй мэднэ.
Лидер хүн мэргэжлийн холбоодод гишүүнээр элсэж, ном сэтгүүл, товхимолуудыг уншиж судалсанаар шинэ технологийн талаархи мэдээллийг хамгийн түрүүнд авах боломжтой юм.
Ирээдүйд ойрхон байх тусмаа урьдаас зөв таамаглах боломж ихэсдэг.

Хувь тавилан гэдэг тохиох аз төдий зүйл биш. Энэ бол сонголт юм. Хувь тавиланг хүлээдэг юм биш. Хувь тавиландаа өөрөө хүрдэг юм.


Виллиам Женнингс Брайн

No comments: