Monday, December 14, 2009

Даруу чанар

Лидерүүд амжилтанд хүрэхийн төлөө байдаг ч, магтаал сайшаал шил шилээ даран урсан ирэхийн цагт даруу чанараа гаргавал зохино. Магтаал сайшаад сонсоод жинхэнэ лидер хүн, “Баярлалаа. Үнэндээ энэ бол тэдний хийсэн ажил” гэж ажилчид руугаа заадаг. Лидер хүнд ч бас аминч үзэл байх хэдий ч тэд түүнийг хатуу хяналтандаа байлгадаг.


Амьдралд минь энэ хорвоогийн элээж өнгөрөөсөн хийгээд энэ хорвоог элээж буй олон түмний нөр их хөдөлмөр, хичээл зүтгэлийн хүчинд л урагшилж байдаг болохыг би өөртөө өдөр бүр зуунтаа сануулдаг. Тиймээс ч олон түмнээс урьд өмнө хүртсэн хийгээд эдүүгээ хүртэж байгаагийнхаа хирээр хамаг хүчээ дайчлан ажиллах ёстойгоо ухаардаг.

Альберт Эйнштейн

No comments: