Friday, November 27, 2009

Эр зориг

Аливаа нэг шинэлэг зүйлийг эхлүүлэхэд лидер хүн бие махбодын хувьд ч, сэтгэл санааны хувьд ч чадвартай, зоригтой байх ёстой.
Лидер хүн өрөөл бусдын зүглэхээс айж буй зүгт зоригтой зүглэдэг байх ёстой. Хүнд хэцүү бүхэнтэй зоригтой тулгарч, өөрийн хүмүүсийг дэмждэг байх ёстой. Шударга бус явдлаас хүмүүсээ мөн хамгаалдаг байх ёстой. Хэрэгтэй үед дээд тушаалтнуудынхаа өмнөөс үг хэлэх чадвартай байх ёстой.

Эр зориг л амьдралыг бахдам сайхан болгож чаддаг.

Жорж Бернард Шоу

No comments: