Sunday, November 29, 2009

Болгоомж

Лидерүүд ам нээхээсээ өмнө боддог. Болгоомж гэдэг бол доод тушаалтнууд, дарга нар, үйлчлүүлэгч, нийлүүлэгч гээд хэн бүхэнд хэрэгтэй зүйл.
Болгоомжтой байхад хохирол гэж үгүй. Харин ч өрөөл бусдын сайхан сэтгэлийг улам илчилж, өрөөл бусадтай гүн бат харилцаатай болохын үндсийг тавьдаг.


Болгоомж гэдэг өрөөл бусдыг, өөрсдийгөө юу гэж бодож байна, яг тэр байдлаар нь дүрслэх хэрэглүүр юм.

Авраам Линкольн

No comments: