Tuesday, September 29, 2009

Вудын дүрэм

1. Хувилж болох зүйлийг хэзээ ч бүү зур.
2. Хүрээлж болох зүйлийг хэзээ ч бүү хувил.
3. Хайчилж, нааж болох зүйлийг хэзээ ч бүү хүрээл

No comments: