Monday, September 28, 2009

Уотергейтийн зарчим

Төр засаг авилгын тухай дандаа өнгөрсөн цаг дээр ярьдаг.

No comments: