Saturday, October 3, 2009

Хэдэн үгс

Магтаал сонсоход бүү дурла, шүүмжлэлд дурш
Магтаал сонсоход их бардамнал үүсмүй
Муу боловч магад үнэнийг сонсохуйд өөрийн алдаа арилмуй.
--------------
Өдөрт нэг алим идэх нь эмчийг холдуулж чадна, өдөрт нэг удаа сайхан сэтгэл төрүүлэх нь дайсныг холдуулж чадна.
--------------
Хэрээ өөрийн хошуугаар хөхөө шувууны дэгдээхэйг хичнээн хооллож тэжээсэн ч хөхөө хэзээ ч хэрээ болохгүй.

1 comment:

Anonymous said...

i would like to follow...but i dont know how to translate? can you tell me how?