Monday, September 28, 2009

Линчийн хууль

Үйл явдал муугаар эргэхэд бүгд арьсаа боддог.

No comments: