Monday, September 28, 2009

Джексоны хууль

Шинэ санаа бүгдэд ойлгомжтой болоод ирэхэд түүнийг өөрчлөх цаг аль хэдийн болсон байдаг.

No comments: