Saturday, October 10, 2009

Хэдэн үгс

Хүн өөрийгөө шүүмжлэх нь бүтээлч сэтгэлгээ юм. Алдаа, сул талаа хүлээн зөвшөөрөхөөс бүү ай.
------
Жинхэнэ мэргэжлийн хүн шиг бай. Тэд алдаа, дутагдлаа эрж олоод залруулдаг. Тийм болохоор л тэд мэргэжлийн байж чадаг.
------
Алдаагаа олж хараад өөртөө "Харж байна уу? Би азгүй" гэхийн оронд "Харж байна уу, амжилтад хүрэхэд тустай бас нэг боломж оллоо" гэж бод.
------
Амжилтад хүрдэггүй хүн бол алдаанаасаа сургамж авдаггүй хүн юм.

No comments: