Tuesday, October 13, 2009

Макдональдын хоёрдугаар хууль
Зөвлөх гэдэг компанийн ажилчидаас олж мэдсэнээ тайланд хавсаргадаг хүн.

No comments: