Tuesday, October 13, 2009

Хүлээлтийн зарчимТаны зогссон дараалал удаан явж байвал буруу дараалалд зогссон гэсэн үг.

No comments: