Monday, October 5, 2009

Сургааль

Эхлээд төрлөө ахиулахад суралц
Эрх чөлөөнд дараа нь эрмэлз
Энэ мэтийн эрэмбээр явбал
Эрхбиш гэгээрэлд зөвөөр хүрнэ

No comments: