Tuesday, December 15, 2009

Чизхолмын хоёрдугаар хууль
Хэрэв ажил үйлс амжилттай явж байвал /мэдрэгдвэл/ ойрын хугацаанд ямар нэгэн зүйл тохиолдоно.

1 comment:

A.Амарсайхан said...

Энгэр цоолно гэж үү?