Thursday, December 17, 2009

Уур ба шуналын гэм

Уур хилэнгийн шаналал нь зүрхэн дотор улалзах
галт нүүрс лугаа адил юм.


Шуналаа дагаваас хэзээ ч сэтгэл ханахгүй.
Шамдаж дахинтаа шуналаа дагаваас дахиад л ханахгүй.
Бас дахинтаа нэг дагаад ч ханахгүй.

No comments: