Sunday, January 10, 2010

Хэдэн үг

Өөрийн алдаан дээр суралцдаг бол хүнийх дээр тушаал ахидаг.

А.Фюрстенберг

Албан тушаал сайхан ч хүйтэн шөнө хүнийг дудаацуулдаггүй.
М.Монро

Хүнийг шоглож болно. Гэхдээ нэрээр нь бүү оролд.
Марина Цветаева


Ялалтыг өмчлөх хүн олон байхад ялагдлын хариуцлагыг хүлээх хүн олддоггүй.

Дж.Кеннеди

No comments: